MEZINÁRODNÍ INTERPRETAČNÍ KURZY OPERA STUDIA PRAHA

21. – 26. srpna 2023 v prostorách HAMU v Praze.


Srdečně zveme studenty klasického zpěvu i hudební profesionály k účasti na mimořádných interpretačních kurzech pod vedením světových lektorů:

GABRIELA BEŇAČKOVÁ
TIMOTHY CHEEK
HELENE LUCAS

Všichni fekventnanti kurzů dále absolvují:
kurz ZÁKLADY STAGE PRESENCE a HERECTVÍ v délce 8 hodin, pod vedením Vojtěcha SVOBODY (CZ) a Emmy BARCAROLLI (FR)
kurz FONETIKY PRO ZPĚVÁKY
přednášku od VILÉMA VEVERKY na téma MANAGEMENT A SEBEPREZENTACE

Kurzy budou zakončeny koncertem účastníků 26. 8. v 17:00 v sále Bohuslava Martinů.
Cena kurzů je 8000,-.
V případě vašeho zájmu o některou z tříd prosím vyplňte přihlášku na přiloženém odkazu a připojte link na vaši aktuální nahrávku, na jejímž základě si budou lektoři do svých tříd vybírat.

Přihlášky se zde

O výsledku vás budeme informovat.
V případě přijetí do některé z tříd, budete požádáni o zaslání notového materiálu skladeb, které budete chtít studovat a zaplacení kurzovného. Vaše rezervace místa v kurzu se stává platnou až po zaplacení kurzovného.

V případě dalších dotazů kontaktujte naši produkci na telefonu:
774 971 975
nebo e-mail
kurzyoperastudiopraha@gmail.com

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie, prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury.