KUCHYŇSKÁ REVUE

DENÍK ANNY FRANKOVÉ

Klasické umění pro všechny

Posláním Operního studia Praha je poskytování tvůrčího zázemí začínajícím a mladým umělcům podobně, jako tomu činí jiná operní studia ve světě, která nám byla prvotním vzorem. Naše operní studio se však nehodlá věnovat pouze jednomu žánru. Chceme podporovat umělce různých oborů především produkcí multi-žánrových představení. Naším prvním neotřelým projektem je představení Anne - beze strachu hledět na nebe, které kombinuje zdánlivě nekombinovatelné umělecké žánry - operu a pantomimu. Tyto dva směry klasického expresivního umění tvoří základ operního studia. A tak tomu bude i nadále. Budeme propojovat vrcholné herectví - pantomimu - s vrcholným hlasovým projevem - operou. Jejich propojení vytváří zcela nový a úplný emoční zážitek z představení.

Anita JIROVSKÁ

Anita JIROVSKÁ

Sébastien BAGNOUD

Sébastien BAGNOUD

Vojtěch SVOBODA

Vojtěch SVOBODA

Eva KOLKOVÁ

Eva KOLKOVÁ

KDE NÁS MŮŽETE VIDĚT

Divadlo SOLIDARITA

17., 18. a 19. října 2017

Představení Anne - beze strachu hledět na nebe, tentokrát vzdělávací formou s besedou pro studenty středních škol.

Festival hudebního divadla - divadlo DISK

Neděle 22. října 2017

Vystupujeme v rámci 13. ročníku Česko-Slovenského festivalu Opera 2017 s představením Anne - beze strachu hledět na nebe.

NAPSALI O NÁS

Lidovky.cz

Operní panorama Heleny Havlíkové: 80%

"Spojit do jednoho večera dvě tak zásadně odlišná a svou povahou nesourodá díla bylo překvapující – Kuchyňská revue je baletní burleska a Deník Anne Frankové připomínkou hrůz holocaustu. Spojnici snad lze vytušit v kontrastu bezstarostného dětství, které je násilím přetrženo událostmi druhé světové války."

OperaPlus.cz

Velmi potěšitelný večer (Olga Janáčková): 90%

"Sestavení večera ze dvou různorodých kontrastních částí není právě jednoduchým úkolem, zvláště chceme-li vytvořit jednolitý celek nesený přesně zacíleným myšlenkovým obloukem. [...] V orchestru se v nastalém tichu také pomalu stmívá, konec. Diváci začínají tleskat teprve v tuto chvíli, dodrželi pietu odplynulého příběhu."

KONTAKT

+420 774 971 975 (Eva Kolková)
+420 603 994 505 (Anita Jirovská)
info@operastudio.cz
facebook.com/operastudiopraha